Toxicology Knowledge Team

TKT hjälper er från start till mål inom alla områden av toxikologi

 

Konsultbolaget Toxicology Knowledge Team Sweden AB grundades gemensamt av ett antal dedikerade toxikologer på AstraZeneca och alla medarbetare är också delägare i bolaget, vilket borgar för ett mycket stort engagemang bland medarbetarna i allt som rör bolaget och dess tjänster.

Toxicology Knowledge Team har vi samlat Sveriges bredaste kommersiellt tillgängliga kompetens inom toxikologisk riskbedömning. Gemensamt för oss alla är en mångårig erfarenhet av  toxikologisk analys och riskbedömning. Vi arbetar som ett team, vilket innebär att varje kund får tillgång till hela teamets samlade erfarenhet och expertis i varje uppdrag.

Vi arbetar i ett välutvecklat nätverk bestående av ytterligare expertis inom bl.a. patologi, veterinärmedicin, kemi, projektledning, metabolism, reproduktionstoxikologi och farmakokinetik och mer. Detta omfattande nätverk gör att vi, om kunden så önskar, även är en “one-stop-shop”, dvs TKT erbjuder sina kunder projektansvar och en gemensam offert för ett flertal olika tjänster inom ett projekt.

Karin in track c for print PNG Bra