Toxicology Knowledge Team

Övriga tjänster

  • TKT samarbetar med expertis inom bl.a. patologi, veterinärmedicin, reproduktionstoxikologi, metabolism och läkemedelskinetik.
  • Vi har undervisningserfarenhet och tillhandahåller gärna skräddarsydda kurser, seminarier och föreläsningar inom alla våra specialistområden.
  • Toxikologisk utvärdering och rådgivning till potentiella investerare i läkemedelsprojekt (Due Diligence).
  • Uthyrning av personal / kundsupport på plats, exempelvis projekt- och/eller försöksledning.