Toxicology Knowledge Team

Medicintekniska produkter (Medical Devices)

  • Toxikologiska utredningar / rådgivning / klassificering / riskbedömning av medicintekniska produkter enligt ISO 10993 standarder.
  • Design, monitorering och utvärdering av studier utlagda på externa kontraktsföretag.
  • Gentoxikologisk riskbedömning, inklusive / in silico analyser av föroreningar i medicintekniska produkter, t.ex. utsöndrade och urlakade ämnen samt nedbrytningsprodukter.
  • Riskbedömning av föroreningar i medicintekniska produkter, inklusive lösningsmedel, metaller, utsöndrade / urlakade ämnen och potentiellt gentoxiska föroreningar samt, om nödvändigt, design av kvalifikationsstudier.
  • Författande av de toxikologiska delarna av regulatorisk dokumentation.
  • Kundanpassad utbildning i ISO 10993.
  • Litteratur- och databassökningar enligt kundspecifika önskemål.