Toxicology Knowledge Team

Genetisk toxikologi

  • In silico QSAR prediktioner av gentoxicitet / karcinogenicitet enligt myndighetskrav (FDA, EMA) och REACH-förordningen.
  • Riskvärdering och kvalificeringsstrategier av potentiellt gentoxiska föroreningar i APIer och marknadsförda produkter.
  • Gentoxikologiska riskbedömningar av medicintekniska produkter enligt ISO 10993.
  • Design, monitorering och utvärdering av både icke-regulatoriska och regulatoriska gentoxstudier.
  • Litteratur- och databassökningar enligt kundspecifika önskemål.
  • Broschyr:”in house” resurser och TKT:s unika kompetens inom silico databas-prediktion