Toxicology Knowledge Team

Tjänster

Vi kan erbjuda toxikologisk expertis i alla former, med stor flexibilitet vad gäller insats och arbetsformer, under resan från idé till färdig produkt.

TKT:s toxikologer har gedigen erfarenhet av att bedöma toxikologiska aspekter på potentiella läkemedelsmål, vilket utgör en viktig komponent för nystartade läkemedelsprojekt.

Vi hjälper även företag som har mer framskridna läkemedelsprojekt – med design, med monitorering och granskning av toxikologiska studier, liksom med upprättandet av regulatorisk dokumentation. Vi tar oss an alla uppdrag som involverar problemlösning och toxikologisk riskhantering.

Vi vänder oss också till företag och organisationer som behöver kompetens och rådgivning inom arbetsmiljö och REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals).

Toxicology Knowledge Team har en unik kompetens inom in silico analys, och tillhandahåller exempelvis QSAR prediktioner för genotoxicitet och andra allvarliga toxikologiska effekter.

Klicka gärna på knapparna till höger för mer information.