Toxicology Knowledge Team

Specialistområden

gruppbild

Kerstin Kenne, PhD
Molecular toxicology, general toxicology, project management
Linkedin | kerstin.kenne@tktsweden.com
Hans Marchner, PhD
Senior rådgivare. Inhalationstoxikologi, allmän toxikologi, bekämpningsmedel.
Linkedin | hans.marchner@tktsweden.com
Stefan Czene, PhD
Genetisk toxikologi, in silicoprediktioner, REACH, kemikaliesäkerhetsbedömning, försöksledare, undervisning.
Linkedin | stefan.czene@tktsweden.com
Dennis Hellgren, PhD
Senior rådgivare: Tidiga faser i läkemedelsutvecklingen (Discovery tox), targetvalidering, bioinformatik.
Linkedin | dennis.hellgren@tktsweden.com
Eva-Lena Glämsta, PhD
Tidiga och sena faser i läkemedelsutvecklingen (Development), projektledning, interaktion med regulatoriska myndigheter.
Linkedin | eva-lena.glamsta@tktsweden.com
Carl-Johan Zettervall, PhD
Allmäntoxikologi, projektledning, medicintekniska produkter (ISO 10993), försöksledare.
Linkedin | carl-johan.zettervall@tktsweden.com
Karin Svens, PhD
Inhalationstoxikologi, monitorering av studier, allmäntoxikologi, projektledning.
Linkedin | karin.svens@tktsweden.com
Hallgrimur Jonasson, PhD
Säkerhetsfarmakologi, monitorering av studier, försöksledare, undervisning.
Linkedin | hallgrimur.jonasson-@tktsweden.com