Toxicology Knowledge Team

Nyheter

TKTs Karin Svens modererade diskussionen “Inhaled Pharmaceuticals and Toxicity – Specific Considerations” under MVIS Lund-möte

oktober 19, 2017

Medicon Valley Inhalation Consortiums (MVIC) möte om framtida möjligheter till inandning hölls i Lund 12-13 oktober. Karin Svens gav där en föreläsning om preklinisk utveckling inom läkemedelsutveckling med titeln “Inhaled Pharmaceuticals and Toxicity – Specific Considerations”, samt modererade. Karin Svens modererade även mötesdelendelen “Preklinik och Toxicitet”. Läs mer på: MVIS: http://symposium.mvic.se/ MVIC: http://mvic.se/

Läs mer

Framgångsrik IMPD-ansökan för ytterligare en substans

mars 4, 2016

TKT har bidragit till en framgångsrik IMPD ansökan till Läkemedelsverket för ytterligare en substans från Integrative Research Laboratories (IRL). Toxikologi- och säkerhetsfarmakologidelen, vilka TKT ansvarade för, godkändes utan begäran om förtydliganden. Första dos till människa gavs i slutet av februari 2016. För mer information gå till: http://www.irlab.se/irl-receives-mpa-approval-and-initiates-phase-i-trials-with-irl752-its-second-compound-reaching-clinical-development/

Läs mer

Framgångsrik IMPD inom terapiområde CNS

december 1, 2015

TKT har under hösten bidragit till en framgångsrik IMPD ansökan från Integrative Research Laboratories (IRL) till Läkemedelsverket. Toxikologi- och säkerhetsfarmakologidelen, vilka TKT ansvarade för, godkändes utan begäran om förtydliganden. Första dos till människa ges i början av december 2015. För mer information gå till: http://www.irlab.se/irl-receives-mpa-approval-to-conduct-phase-i-trials-with-irl790-a-novel-treatment-for-complications-in-parkinson-s-disease/

Läs mer

Fyra stycken av TKT:s konsulter certifierade som “European Registered Toxicologists”, ERT

november 12, 2015

För första gången har Svensk förening för toxikologi certifierat toxikologer med omfattande kunskap och erfarenhet inom ämnet, som European Registered Toxicologists, ERT. Fyra av dessa är verksamma på TKT: Eva-Lena Glämsta, Karin Svens, Kerstin Kenne och Carl-Johan Zettervall. Information om ERT certifiering: http://www.eurotox.com/ert/

Läs mer

Två av TKT:s konsulter nu certifierade som ERT

november 2, 2015

För första gången har Svensk förening för toxikologi certifierat toxikologer med omfattande kunskap och erfarenhet inom ämnet, som European Registered Toxicologists, ERT. Två av dessa är TKT:s Eva-Lena Glämsta och Karin Svens.

Läs mer

Serviceavtal tecknat mellan TKT och Karolinska Development

november 17, 2014

Det är med glädje som Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) kan meddela att TKT och Karolinska Development (www.karolinskadevelopment.com) har tecknat ett gemensamt serviceavtal. Avtalet ger Karolinska Developments bolag snabb och direkt tillgång till TKTs toxikologiska expertis och TKT erbjuder skräddarsytt toxikologiskt projektstöd i alla delar av läkemedelsutvecklingen till bolagen. – Vi anpassar vår långa […]

Läs mer

Pressmeddelande 20140520

september 16, 2014

Nytt svenskt samarbete inom Life Science industrin – Pharma Support Alliance Ett nytt konsortium av etablerade tjänsteföretag inom läkemedelsbranschen har bildats. – Det här är ett nytt och unikt samarbetsprojekt i Mälardalsregionen. Vi vill visa styrkan med mindre företag, och att Sverige fortfarande har den kompetens som krävs för att stödja hela läkemedelsutvecklingsprocessen, säger Anders […]

Läs mer