Toxicology Knowledge Team

In silico analys

StefanStor

Stefan Czene är TKT:s expert på in silico prediktioner och vetenskapligt ansvarig för genetisk toxikologi och kemisk toxikologi. Stefans meritlista inkluderar även affärskritiskt projektstöd till olika läkemedelsprojekt, på AstraZeneca såväl som TKT

Välkommen med förfrågningar om TKTs resurser, expertis och priser gällande in silico databasprediktioner, kemisk toxikologi och genetisk toxikologi

TKT besitter en unik kompetens inom databas-baserad toxikologi och användande av prediktionsverktyg.  Genom vår breda toxikologiska kompetens i fältet kan vi också hantera alla möjliga predicerade utfall, inklusive erbjuda rådgivning och adekvat problemlösning när, och om, så krävs.

TKT erbjuder: in silico prediktioner “in house” till förmånliga priser med de marknadsledande verktygen på området: Derek Nexusoch Leadscope™.

Några få exempel på användningsområden:

–       QSAR prediktioner av gentoxicitet / carcinogenicitet hos molekyler, enligt myndighetskrav (FDA, EMA).
–      Riskvärdering och kvalificeringsstrategier av potentiellt gentoxiska föroreningar i API:er och marknadsförda produkter.

Kontakta TKT för:

Rådgivning angående vägar framåt och bästa sättet att utnyttja våra databas-sökningar i tidiga läkemedelsprojekt.

Förfrågningar om seminarium/ workshop på plats hos er eller via TC. Vi tar upp metodiken, fördelar och nackdelar med de olika prediktionsverktygen, samt informerar om gällande myndighetskrav tex under läkemedelsutvecklingen, med avseende på in silico analyser.


Guideline

The ICH M7 Guideline on Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic) Impurities in Pharmaceuticals to Limit Potential Carcinogenic Risk (Consensus draft guideline):

Two (Q)SAR prediction methodologies that complement each other should be applied. One methodology should be expert rule-based and the second methodology should be statistical-based.

The outcome of any computer system-based analysis should be reviewed with the use of expert knowledge.

DEREK Nexus

Derek

Predictions for > 40 endpoints e.g. reproductive toxicity, ocular toxicity, heart rate changes, nephrotoxicity, hepatotoxicity, thyroid toxicity, hERG channel inhibition, respiratory sensitization

The best developed endpoints: Mutagenicity/carcinogenicity and skin sensitization

Leadscope ModelApplier

Leadscope

Non-human Toxicological Endpoints

-Genetic Toxicity Suite
-Rodent Carcinogenicity Suite
-Reproductive Toxicity Suite

-Developmental Toxicity Suite
-Neurotoxicity Suite

Human Clinical Endpoints

-Human Adverse Cardiological Effects Suite
-Human Adverse Hepatobiliary Effects Suite
-Human Adverse UrinaryTract Suite

DNA större