Toxicology Knowledge Team

Toxicology Knowledge Team Sweden AB – Konsulter inom Toxikologi

Välkommen till Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT), ett konsultföretag inom toxikologi och riskbedömning.

TKT erbjuder en gedigen och unik expertkompetens inom ett flertal fält, såsom tex allmäntoxikologi, preklinisk säkerhet, utveckling och problemlösning i läkemedelsutvecklingen, säkerhetsvärdering, säkerhetsfarmakologi, genetisk toxikologi, och medicintekniska produkter.

TKT:s konsulter är alla är före detta medarbetare på AstraZeneca, vilket garanterar en mångårig och solid erfarenhet inom alla de områden där vi erbjuder våra tjänster.

Expertisen sträcker sig från tidigaste utvecklingsfas i läkemedelsutvecklingen, över alla utvecklingsfaserna, samt även “life cycle management”.

TKT har dessutom stor erfarenhet av att arbeta mot industrin med riskbedömning av kemikalier och arbetshygieniska gränsvärden.

Tveka inte att kontakta TKT för ytterligare information om våra tjänster. Det går också utmärkt att boka tid för ett möte/telefonkonferens, med målet att identifiera behoven samt finna ut de mest fördelaktiga arbetsformerna. TKT erbjuder flera olika kostnadseffektiva affärslösningar, vilka alla skräddarsys för att passa kundens behov och resurser.

Läs TKT:s broschyr: TKT Sweden AB Broschyr PDF